okolí

Bouzov
je obec, nad kterou stojí majestátní hrad stejného jména. První písemné zmínky o hradu pochází z počátku 14. století. V 15. století byl v majetku pánů z Kunštátu a Poděbrad a má se dokonce za to, že se zde narodil Jiří z Poděbrad. Koncem 16. století hrad vyhořel a zůstal dlouho neobydlen. Od roku 1690 až do roku 1939 byl ve vlastnictví řádu německých rytířů. Pozdější velmistr, rakouský arcivévoda Evžen, jej dal v roce 1896 přestavět do dnešní romantické podoby. Hrad i jeho okolí bývá často využíváno filmaři pro natáčení romantických scenérií pohádek. Bouzov i se svými přidruženými obcemi Blažov, Kadeřín, Svojanov, Kozov, Bezděkov, Doly, Jeřmaň, Hvozdečko, Obectov, Podolí, Olešnice, patří mezi vyhledávaná letoviska v zalesněných kopcích Drahanské vrchoviny.

Bílá Lhota
se nachází na úpatí Bouzovské vrchoviny. První zmínka o obci pochází z roku 1350. Obec je známá především Chráněným krajinným územím – Arboretem. Tento cenný soubor více než 300 druhů cizokrajných i našich dřevin byl vybudován v roce 1926 Qidem Riedlem, v bývalém zámeckém parku. Původně zde stávala tvrz připomínaná v roce 1437, která byla ve 40. letech 18. století přestavěna na barokní zámek. Do dnešní klasicistní podoby byl přeměněn počátkem 19. století a slouží potřebám obce. K obci patří Červená Lhota, Řimice, Hrabí, Měník, Pateřín a Hradečná. Kolorit krajiny dokresluje z dálky viditelná kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1869 u Měníku a pravoslavný chrám sv. Ludmily v Řimicích.

Mladeč
První připomínka o obci je datována rokem 1350. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví u vrchu Třesín, ve kterém se nachází krápníkové jeskyně objevené již v roce 1826. Mladečské jeskyně jsou významnou archeologickou lokalitou. Byly zde nalezeny pozůstatky lidí starší doby kamenné. Do této obce nás přilákají nejen Mladečské jeskyně, ale i mnoho zajímavostí v okolí, jako jsou novoromantické stavby z období panství Lichtenštejnů – Rytířská síň, Čertův most, obelisk Komín, zámek v Nových Zámcích, Chrám přátelství u Nových Mlýnů. Na cestě ke kopci Třesín míjíme Památnou lípu a pod kopcem uměle vytvořenou jeskyni Podkova. Krajina kolem Mladče je rovněž atraktivním místem pro filmování pohádek.

Luká – Javoříčko
Nejstarší historický doklad o existenci obce pochází z roku 1349. Luká a její části Březina, Javoříčko, Ješov, Střemeníčko, Veselíčko leží v malebné krajině zalesněných kopců Drahanské vrchoviny. Javoříčko bylo 5.5. 1945 vypáleno oddílem SS a 38 mužů zde zastřeleno. Na paměť této události je na místě původní vesnice zbudován Pomník vítězství. Od jména obce se odvozuje název krasové oblasti, jejíž nejkrásnější partie jsou pod povrchem Chráněného přírodního území Špraněk. Vodní toky zde vytvořily rozsáhlé krápníkové jeskyně, které patří k nejkrásnějším v České republice. Poblíž vchodu do jeskyní se nachází malá propast Zátvořice. Nad vstupem do Javoříčských jeskyní stojí malebná turistická chata Jeskyňka. Další atraktivní útvary jsou proti toku ponorného potoka Špraněk. Mezi nimi vyniká Zkamenělý zámek, mohutné vysoké skalisko romanticky tvarované dávnými povrchovými vodami.

Lovecký zámek – Úsov
Náměšť na Hané – zámek

Loštice
– přírodní koupaliště
– muzeum výroby slavných tvarůžků